Waarom een goede olie belangrijk is voor de motor van uw auto

Motorolie heeft een hele belangrijke functie als het gaat om de prestaties en het onderhoud van de motor van uw auto. Er kan veel uiteengezet worden over de totstandkoming van de vele diverse soorten motorolie. Na in dit artikel gelezen te hebben, heeft u een indruk waarom goede olie belangrijk is.

Voor het normaal kunnen functioneren van de motor moet uw motorolie altijd op peil zijn in de motor. De olie fungeert hoofdzakelijk als smering tussen de inwendige motoronderdelen. Dit betekent dat er altijd een oliefilmlaag nodig is, waardoor de mate van wrijving tussen de onderdelen minimaal is. Veel wrijving maakt dat onderdelen sneller slijten en er komt veel meer hitte bij vrij. Hoe dikker de olie, des te beter de filmlaag voor de smering, maar aan de andere kant hebben we ook te maken met vuil, zuren, geluid, verbrandingsresten en condens. Voor deze zaken is een dunnere olie feitelijk beter. Dunne olie zorgt dus voor de absorptie van ongewenste restdeeltjes, neutraliseert de zuren, dempt het geluid en voert warmte en vuil af. De olie wordt echter dunner bij een warme motor. Overigens worden er diverse additieven hierbij toegevoegd. Om het onderdeel te verbeteren dat gaat over de viscositeit bij diverse temperaturen wordt de Viscositeits-Index verbeterd door specifieke additieven. Hierdoor is er sprake van een multigrade olie, die ervoor zorgt dat de olie op hoge en lage temperatuuruitersten optimaal presteert.

Een goede olie doet dus al het bovenstaande, maar er zijn natuurlijk specifieke omstandigheden, waarbij het oliemengsel te maken heeft met uitzonderlijke technische omstandigheden of bijzondere prestaties die geleverd moeten worden. Indien u een periode langdurig lange afstanden zult afleggen in winterse omstandigheden, dan is het zeker raadzaam om te bepalen wat in dat geval een goede olie is. Total, Elf, K2, Opel, Shell, Valvoline en Castrol olie zijn producten die altijd aan te raden zijn. Bestudeer het instructieboekje goed en ga bij uzelf na welke prestaties u van de motor verwacht, zodat u de best passende olie kunt formuleren alvorens u die aanschaft.