Hart aan het Werk

"Hart aan het Werk" is een beweegprogramma voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en waarbij "beweging"een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan een gezonde en actieve leefstijl. Valt u binnen deze risicogroep, dan is dit beweegprogramma geschikt voor u! 

Doel van het programma

Wij proberen samen met u te bereiken dat u een gezonde en actieve leefstijl gaat ontwikkelen. U zult merken dat u daardoor meer kunt genieten van bewegen, het verbetert en verhoogt uw inspanningsvermogen en u bent beter gemotiveerd om na afloop van het beweegprogramma lichamelijk actief te blijven. Daarnaast kunt u uw eigen doelen aangeven: samen met u wordt in het beweegprogramma hier aandacht aan besteed.

Hoe ziet het beweegprogramma er uit?

Het beweegprogramma wordt in groepsverband uitgevoerd. De opbouw van het programma is als volgt: in het eerste gesprek worden uw klachten en wensen besproken. Hierna vinden er gedurende drie maanden, twee keer per week, groepstrainingen plaats. In de drie daarop volgende maanden traint u een keer per week in groepsverband. Met ieder groepslid wordt niet alleen tussentijds geevalueerd hoe het gaat, maar ook aan het einde van het beweegprogramma. Daarnaast gaan we na een jaar kijken of u uw actieve en gezonde leefstijl heeft kunnen vasthouden. 

Tijdens het programma wordt er samengewerkt met een dietiste en een psychosomatisch fysiotherapeut van onze praktijk. Het programma wordt onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut uitgevoerd in onze vestiging aan De Ruyterstraat 4 in Hoogezand.

Deelname en inlichtingen

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts om deel te kunnen nemen aan het programma. Heeft u een verwijzing gekregen, dan kunt u zich telefonisch, via het aanmeldingsformulier op onze website of rechtstreeks bij onze balie aanmelden voor het beweegprogramma.

Vergoeding

Onze praktijk heeft contracten gesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Raadpleeg voor vergoeding van dit beweegprogramma uw polis of vraag het uw zorgverzekeraar. Met de juiste aanvullende verzekering worden de eerste drie maanden van het programma vergoed. Voor de tweede drie maanden wordt van u een kleine bijdrage gevraagd. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wanneer wordt het programma gegeven?

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt het beweegprogramma een aantal keren per jaar aangeboden. Overleg is echter altijd mogelijk, hierover kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.