Algemene fysiotherapie

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijk bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen en/of pijn aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. Fysiotherapie  is ook bedoeld  voor mensen met klachten aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart of huid.  

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Het kan zich richten op het verbeteren van het bewegend functioneren of het in stand houden hiervan. Soms zal hij patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en om te helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te gaan. Ook speelt de fysiotherapeut een belangrijke rol bij het voorkomen van ziekten en klachten.

De fysiotherapeut onderzoekt het menselijke lichaam, stelt een fysiotherapeutische diagnose, behandelt, evalueert en communiceert met de huisarts of verwijzend specialist hierover. De fysiotherapeut herstelt de functiestoornis, of de gevolgen daarvan, door het toepassen van oefentherapie, massage of een andere therapie. Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren dat patiënten weer optimaal kunnen functioneren. Ook leert de fysiotherapeut patiënten om te gaan met mogelijke beperkingen.